• Marketing

  Marketing sa dá naučiť za deň. Bohužiaľ trvá celý život, kým ho naozaj zvládneme.

  Phillip Kotler
 • Obchod

  Dobrý obchod je vtedy, kde sú spokojní všetci zúčastnení.

  Tomáš Baťa
 • Účtovníctvo

  Keď čísla rozprávajú svoj príbeh...
 • 1
 • 2
 • 3

Úvod

Už viac ako 10 rokov pôsobíme v oblasti obchodu, marketingu a účtovníctve.

Ziskané skúsenosti z praxe, kde sme pomohli z prevadzkou internetových obchodov, firemných stránok, alebo len marketingovými aktivitami, zvýšeniu predaja a zisku našim klientom.  Teraz pretavujeme do pomoci dašíim klientom.

 

Náš úspech meriame výsledkami.