Marketing

Od roku 2004 sa zaoberáme marketingom a budovaním firemnej identity. Poskytujeme aj poradenstvo a konzultácie v uvedenej oblasti. 

INTERNET MARKETING (ONLINE MARKETING)

 • vstupná marketingová analýza 
 • optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)
 • registrácia do kvalitných online katalógov a vyhľadávačov (SR a ČR)
 • reklama na internete (PPC) ....

GASTRO MARKETING 

 • vstupná analýza
 • budovanie stálej klientely
 • propagačné materiály ....

BUDOVANIE FIREMNEJ IDENTITY (CORPORATE IDENTITY)

 • logo
 • tvorba propagačného sloganu pre značku, alebo produkt
 • firemné tlačoviny
 • PR
 • propagačné materiály
 • webdesign
 • monitoring značky, alebo obchodného mena firmy na internete
 • poradenstvo a konzultácie