Gastro

GASTRO MARKETING 
 
  • vstupná analýza
  • budovanie stálej klientely
  • propagačné materiály
  • PR
  • marketing na sociálnych sieťach (Facebook a G+)
  • netradičné reklamné riešenia 
  • poradenstvo a konzultácie